Tarievenlijst

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit stelt de tarieven van de Raad voor plantenrassen vast. Hieronder staan de tarieven van 2022 en 2023 voor o.a. een aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van een plantenras in de sectoren landbouw, groente-, sier- en boomkwekerijgewassen. Over de aanvraagkosten is géén BTW verschuldigd. Over alle andere tarieven wordt 21% BTW in rekening gebracht. De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

Groentegewassen

2022 2023
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) 253,- 263,-
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating 450,- 490,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht 64,- 67,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating 64,- 67,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) 2130,- 2237,-
Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) 2863,- 3006,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt 877,- 921,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt 357,- 375,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt 2863,- 3006,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt 2130,- 2237,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf 103,- 108,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw 256,- 269,-
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) 103,- 108,-
Groente, onderzoekskosten vollegrond**) 246,- 258,-
Groente, onderzoekskosten kas**) 383,- 402,-

*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

**) Betreft instandhoudingsrassen (land- of amateurras).

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Landbouwgewassen

2022 2023
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. 380,- 390,-
Landbouw, aanvraag toelating**) 604,- 654,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) 604,- 654,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht 450,- 490,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht 64,- 67,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) 174,- 183,-
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief en zaadvermeerderd)***) 2100,- 2205,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) 2287,- 2401,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) 1681,- 1765,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) 2256,- 2369,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) 2223,- 2334,-*)
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) 1747,- 1834,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) 2797,- 2937,-
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) 3897.- 4092,-
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) 103,- 108,-
Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) 470,- 494,-
Landbouw, onderzoekskosten granen***) 296,- 311,-

*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.

**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.

***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Sier-, fruit- en boomkwekerijgewassen

2022 2023
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. 253,- 263,-
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht 450,- 490,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) 2737,- 2874,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) 2240,- 2352,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) 2232,- 2344,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) 1942,- 2039,-*)
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating 450,- 490,-
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht 64,- 67,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating 64,- 67,-
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras 293,- 308,-

*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.

**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Overige

2022 2023
Overname van een rapport 320,-*) 320,-*)
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport Creditering**) Creditering**)
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht 55,- 58,-
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras (kosten per ras) 10,- 10,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras (kosten per ras) 10,- 10,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief (kosten per ras) 10,- 10,-
Pandakten, inschrijving 25,- 25,-
Akte van overdracht per ras, inschrijving 25,- 25,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal 25,- 25,-
Licentie, inschrijving 25,- 25,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister 23,- 24,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag 23,- 24,-
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is 23,- 24,-
Legalisatie, handelingskosten 23,-***) 24,-***)
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden 140,- 147,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar 224,- 235,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) voor een periode van 10 jaar van een instandhoudingsras of van een voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras 103,- 108,-

*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.

**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?

Neem contact met ons op