Tarievenlijst

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit stelt de tarieven van de Raad voor plantenrassen vast. Hieronder staan de tarieven van 2023 en 2024 voor o.a. een aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van een plantenras in de sectoren landbouw, groente-, sier- en boomkwekerijgewassen. Over de aanvraagkosten is géén BTW verschuldigd. Over alle andere tarieven wordt 21% BTW in rekening gebracht. De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

Groentegewassen

2023 2024
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) 263,- 314,-
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating 490,- 539,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht 67,- 74,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating 67,- 74,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) 2237,- 2461,-
Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) 3006,- 3307,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt 921,- 1013,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt 375,- 413,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt 3006,- 3307,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt 2237,- 2461,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf 108,- 119,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw 269,- 296,-
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) 108,- 119,-
Groente, onderzoekskosten vollegrond**) 258,- 284,-
Groente, onderzoekskosten kas**) 402,- 442,-

*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

**) Betreft instandhoudingsrassen (land- of amateurras).

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Landbouwgewassen

2023 2024
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. 390,- 454,-
Landbouw, aanvraag toelating**) 654,- 719,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) 654,- 719,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht 490,- 539,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht 67,- 74,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) 183,- 201,-
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief vermeerderd)***) 2205,- 2426,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (uit zaad vermeerderd, TPS) -,- 4852,-
Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) 2401,- 2641,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) 1765,- 1942,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) 2369,- 2606,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) 2334,- 2567,-*)
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) 1834,- 2017,-*)
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) 2937,- 3231,-
Landbouw, onderzoekskosten, hennep (niet voor vezel/oliezaad), uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) 4092,- 4501,-
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) 108,- 119,-
Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) 494,- 543,-
Landbouw, onderzoekskosten granen***) 311,- 342,-

*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.

**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.

***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Sier-, fruit- en boomkwekerijgewassen

2023 2024
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. 263,- 314,-
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht 490,- 539,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) 2874,- 3161,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) 2352,- 2587,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) 2344,- 2578,-*)
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) 2039,- 2243,-*)
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating 490,- 539,-
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht 67,- 74,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating 67,- 74,-
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras 308,- 339,-

*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.

**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Overige

2023 2024
Overname van een rapport 320,-*) 320,-*)
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport Creditering**) Creditering**)
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht 58,- 64,-
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras (kosten per ras) 10,- 11,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras (kosten per ras) 10,- 11,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief (kosten per ras) 10,- 11,-
Pandakten, inschrijving 25,- 27,50
Akte van overdracht per ras, inschrijving 25,- 27,50,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal 25,- 27,50
Licentie, inschrijving 25,- 27,50,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister 24,- 26,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag 24,- 26,-
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is 24,- 26,-
Legalisatie, handelingskosten 24,-***) 26,-***)
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden 147,- 162,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar 235,- 259,-
Tarief voor herregistratie van amateurrassen groente- en landbouwrassen 108,- 119,-

*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.

**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.

***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?

Neem contact met ons op