Online aanvraag indienen

Aanvragen voor nationaal kwekersrecht en/of toelating in Nederland en Europees kwekersrecht kunnen online ingediend worden.

Nederlands en Europees kwekersrecht en/of toelating

Dit kan via de aanmeldmodule van het CPVO die de Raad ook gebruikt voor zijn nationale aanvragen. Met deze module dient u een aanvraag voor toelating en/of kwekersrecht in bij de Raad. Voor een online ingediende aanvraag geldt een lager aanvraagtarief.
Online aanvraag via CPVO

Aanvragen voor kwekersrechten in een van de UPOV-landen met UPOV PRISMA

Wanneer u uw aanvragen voor Nederlands kwekersrecht en/of toelating online wilt indienen en tegelijkertijd kwekersrecht in een van de andere UPOV-landen wilt aanvragen, doet u gemakkelijk via de online module van UPOV. Deze module heet Prisma.
Online aanvragen via UPOV

Tarievenlijst

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2023 vastgesteld. De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

Tarieven

Status DUS-aanvragen opvragen

Meer informatie over de status van uw aanvraag kunt u hier vinden.

Mijn Naktuinbouw

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor Nederlands kwekersrecht/toelating? 

Neem contact met ons op