Over de Raad voor plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is een zelfstandig bestuursorgaan en als enige instantie in Nederland verantwoordelijk voor kwekersrechtverlening en toelating van plantenrassen en opstanden. 

Wie zijn wij?

De Raad registreert rassen met of zonder kwekersrecht in het nationaal rassenregister. Het onderzoek voor de registratie en verlening van kwekersrecht wordt in Nederland uitgevoerd door Naktuinbouw/afdeling rassenonderzoek. Voor zijn procedurele en administratieve werkzaamheden wordt de Raad ondersteund door het Bureau voor plantenrassen (onderdeel van de Naktuinbouw/ rassenonderzoek).

Daarnaast laat de Raad landbouwrassen en rassen en opstanden van bosbouwgewassen tot het handelsverkeer toe.

Samenstelling van de Raad

Wat doen wij?

De Raad voor plantenrassen is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) en als enige instantie in Nederland verantwoordelijk voor verlening van kwekersrecht en toelating van plantenrassen en opstanden. De 4 belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen heeft zijn:

  • Verlening van nationaal kwekersrecht
  • Toelating van rassen en opstanden (landbouw-, groente- en bosbouwgewassen)
  • Aanwijzing van instandhouder (landbouw- en groentegewassen)
  • Vaststelling van rasnamen

Juridisch kader

De wetgeving ten aanzien van kwekersrecht en toelating tot de rassenverkeerslijst is divers en gebaseerd op internationale wetgeving. Zo is er een nationaal kwekersrecht en een communautair kwekersrecht. Beide zijn gebaseerd op het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Bovendien kan worden opgemerkt dat de kwekersrechtwetgeving raakt aan de wetgeving op andere rechtsgebieden zoals de wetgeving op het gebied van patenten en biodiversiteit.