groentezaden

Beproevingszaadregeling

Met de EU-beproevingszaadregeling is het mogelijk om materiaal in de handel te brengen van rassen die nog niet officieel zijn toegelaten, maar waarvan wel een aanvraag voor toelating loopt.

Autorisatie (beproevingszaadregeling)

Dit is mogelijk voor groente- en landbouwgewassen. Naktuinbouw voert deze regeling in Nederland uit voor groenterassen (niet mogelijk voor amateurrassen). De NAK doet dit voor landbouwgewassen.