Procedure fruitgewassen

Wilt u een online aanvraag indienen? Klik dan op onderstaande button.

Online aanvragen

Indienen van een aanvraag

1 van de taken van de Raad voor plantenrassen is het toelaten van rassen en het verlenen van nationaal kwekersrecht. Deze aanvragen kunnen per e-mail en via een online module worden ingediend. Een aanvraag bestaat uit een administratief en een DUS-onderzoek.

Administratief onderzoek

Het administratief onderzoek bestaat uit het controleren van onderstaande gegevens. Deze gegevens kunt u indienen bij de Raad voor plantenrassen, team support. Het gaat om:

  • Aanvraagformulier 
  • Technische beschrijvingsblad 
  • Foto, bij sier aanmelding verplicht 
  • Naamsvoorstel
  • Informatie over de nieuwheid van het ras (alleen van belang bij aanvraag van kwekersrecht) 

DUS–onderzoek: onderzoek naar Distinctness, Uniformity and Stability

Het DUS-onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend DUS-onderzoekstation binnen de EU. Voor fruit is dit gewasafhankelijk en voor veel gewassen is er keuzemogelijkheid. Met dit onderzoek wordt gekeken of het betreffende ras  onderscheidbaar, uniform en bestendig is. Meer informatie over het DUS-onderzoek kunt u vinden op de website van Naktuinbouw en/of het relevante DUS-onderzoeksstation in de EU. Gegevens over de erkende DUS-stations per gewas zijn te vinden op de website van CPVO (S2/S3 publicatie).

Verlenen van kwekersrecht en/of toelating

Als het ras aan de DUS-eisen voldoet maakt het relevante DUS-onderzoekstation een positief eindrapport op, inclusief de rasbeschrijving. De Raad voor plantenrassen controleert dit en verstuurt het eindrapport met rasbeschrijving samen met een akkoordformulier naar de aanvrager. Als de aanvrager akkoord gaat met het eindrapport en rasbeschrijving kan de toelating en/of nationaal kwekersrecht verleend worden door de Raad.

Voor toelating van fruitrassen wordt onderscheid gemaakt tussen a- en b-rassen. In het document 'Rassenregister Fruitgewassen' staat hierover meer informatie.

 

Nederlandse handelslijst fruitrassen

Een overzicht van fruitrassen is te vinden in de Nederlandse handelslijst fruitrassen. Dit is een kopie van het nationaal rassenregister, aangevuld met extra informatie zoals handelsaanduidingen en selecties. In deze lijst zijn ook rassen opgenomen die in Nederland verhandeld worden en niet in het nationaal rassenregister staan, maar elders in de EU geregistreerd zijn. 

Relevante documenten en formulieren