Zorg voor een compleet ingevulde technische vragenlijst (TQ)

Voor het in behandeling kunnen nemen van aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht in Nederland is het noodzakelijk dat de informatie op de technische vragenlijst compleet en correct is ingevuld.

Zorg voor een compleet ingevulde technische vragenlijst (TQ)

Wilt u een aanvraag doen voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland? Zorg dat u de technische vragenlijst (TQ) compleet invult. Als de TQ niet volledig is ingevuld, neemt de Raad voor plantenrassen de aanvraag niet in behandeling.

Op de technische vragenlijst wordt bij sommige gewassen onder andere gevraagd naar de aan- of afwezigheid van resistentie. U bent verplicht hier naar waarheid, dat wil zeggen op grond van een betrouwbare toets, in te vullen of het ras resistent of vatbaar is.

Die toets mag u zelf uitvoeren, maar u kunt ook Naktuinbouw vragen om uw monster te toetsen. Wij hebben hiervoor vaste tarieven in de tarievenlijst, onderdeel ‘Resistentietoetsen’. Het resultaat van deze toets kunt u invullen op de technische vragenlijst bij de aanvraag.

 

Bekijk ook

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Aanleveren DUS-materiaal

Nieuwsbericht

Aanleveren DUS-materiaal

De afgelopen tijd is gebleken dat sommige bedrijven vanwege de natte periode die ons land de laatste tijd teistert, geen materiaal voor hun nationale aanvragen kunnen aanleveren.

De Raad voor plantenrassen vindt dit vervelend en snapt de impact hiervan.

Mocht dit ook voor uw aanvraag gelden, neem dan contact op met de Raad zodat we kunnen nagaan of we in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen.

Lees meer
Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

Nieuwsbericht

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

De Raad voor plantenrassen registreert de instandhouders van de rassen die zijn geregistreerd in het Nationale Rassenregister (NRR). De Raad is verantwoordelijk voor het up to date houden van het NRR. De gegevens rondom de instandhouding van een groenteras ontvangt de Raad van Naktuinbouw die deze controle uitvoert. 

Lees meer