Procedure sier- en boomkwekerij gewassen

Wilt u een online aanvragen indienen? Klik dan op onderstaande button

Online aanvragen

Indienen van een aanvraag

1 van de taken van de Raad voor plantenrassen is het toelaten van rassen en het verlenen van nationaal kwekersrecht. Deze aanvragen kunnen per e-mail en via een online module worden ingediend. Een aanvraag bestaat uit een administratief en een DUS-onderzoek.

Administratief onderzoek

Het administratief onderzoek bestaat uit het controleren van onderstaande gegevens. Deze gegevens kunt u indienen bij de Raad voor plantenrassen, team support. Het gaat om:

  • Aanvraagformulier 
  • Technische beschrijvingsblad 
  • Foto, bij sier aanmelding verplicht 
  • Naamsvoorstel
  • Informatie over de nieuwheid van het ras (alleen van belang bij aanvraag van kwekersrecht) 

DUS–onderzoek: onderzoek naar Distinctness, Uniformity and Stability

Naktuinbouw voert het DUS-onderzoek uit. Met dit onderzoek wordt gekeken of het betreffende ras  onderscheidbaar, uniform en bestendig is. Meer informatie over het DUS onderzoek kunt u vinden op de website van Naktuinbouw.

Verlenen van kwekersrecht en/of toelating

Als het ras aan de DUS-eisen voldoet maakt Naktuinbouw een positief eindrapport op, inclusief de rasbeschrijving. De Raad voor plantenrassen verstuurt het eindrapport met rasbeschrijving samen met een akkoordformulier naar de aanvrager. Als de aanvrager akkoord gaat met het eindrapport en rasbeschrijving kan de toelating en/of nationaal kwekersrecht verleend worden door de Raad.