Procedure amateur-, instandhoudings- en landrassen

Binnen Europa wordt erkend dat er een risico is op verlies van genetische variatie en genetische bronnen. Daarom moet de gelegenheid worden geboden om  deze te registreren (toe te laten) met de daarbij behorende keuring. Zodoende kan er ook gehandeld worden in deze rassen. Om inzicht te krijgen in hoeveel en om welke rassen het gaat, zijn er 2 Europese richtlijnen opgesteld en aangenomen. De EU-landbouwrichtlijn 2008/62 gaat over het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van landrassen en instandhoudingsrassen. De EU-groenterichtlijn 2009/145 gaat over het in de handel brengen van zaaizaad van landrassen, instandhoudingsrassen en amateurrassen.

Registratie

In Nederland hoeven deze rassen alleen aangemeld te worden voor toelating als ze een minimale omzet van € 500,-- per ras per jaar hebben. Is er minder omzet dan hoeft het ras niet aangemeld te worden voor toelating. Daarnaast mag het ras niet zijn opgenomen in het nationaal rassenregister (NRR) en daar de afgelopen 2 jaar ook niet in opgenomen zijn geweest.

Het onderzoek

 • In principe 1 proefjaar
 • Aanmelding wordt vergeleken met het ingeleverde beschrijvingsformulier
 • Er wordt een rasbeschrijving gemaakt
 • Er worden geen resistentietoetsen uitgevoerd
 • Uniformiteit minder streng op basis van afwijkende typen

Voorwaarden aan de verkoop

Als het ras is toegelaten wordt het opgenomen in het NRR. Het ras kan verkocht worden onder bepaalde voorwaarden.

 • Landrassen en instandhoudingsrassen (landbouw en groente)
  De teelt, de instandhouding en de verkoop van het ras mag alleen plaatsvinden in het gebied van oorsprong. Tevens mag een beperkt teeltoppervlakte worden gebruikt om het ras op te telen.
 • Amateurrassen (groente)
  Alleen verkoop in kleine verpakkingen is toegestaan. Op het label moet aangegeven worden dat het ras ontwikkeld is voor teelt onder bepaalde omstandigheden.
 • De teeltoppervlakte en de grootte van de verpakkingen zijn vastgelegd in de bijlagen van de beide richtlijnen.

Aanmelden voor toelating

Aanmelden kan door het volgende in te sturen:

 • Aanvraagformulier voor amateur-, instandhoudings- en landras
 • Technisch beschrijvingsblad (TQ)
 • Sample met zaden. De hoeveelheid van het in te zenden materiaal is anders dan voor een regulier DUS onderzoek. U vindt de inzendeisen per gewas in deze tabel.

Documenten voor aanmelding

U kunt de benodigde documenten terugvinden door op onderstaande link te klikken.
Documenten en formulieren