CGO-uitvoering

De afkorting CGO staat voor Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek. Hierbij wordt de landbouwkundige waarde van het ras bepaald. Dit onderzoek is nodig om toelating tot de nationale rassenverkeerslijst te krijgen voor rassen van landbouwgewassen. De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit (wettelijk) CGO.

Uitvoeren CGO-onderzoek

Het wettelijk CGO duurt 2 jaar en wordt georganiseerd en gefinancierd door de kwekers (Plantum) en, afhankelijk van het gewas, ook door de verwerkende industrie en de telers. De financiers zijn georganiseerd in Werkgroepen CGO, waarin ook BO-Akkerbouw vertegenwoordigd is. Om het CGO te laten uitvoeren kunt u het aanvraagformulier “Aanvraagformulier voor CGO” en de benodigde technische beschrijvingsbladen voor het CGO indienen. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend.

Uitvoerende instanties

Wilt u informatie over de hoeveelheid- en de inzenddatums van het in te leveren materiaal ten behoeve van het CGO dan kunt u contact opnemen met de uitvoerende instellingen.

  • WUR Open Teelten in Lelystad voor mais, wintertarwe, zomertarwe en zomergerst
  • Delphy in Wageningen voor de groenbemestingsgewassen bladrammenas, gele mosterd en Japanse haver
  • WUR Livestock Research in Wageningen voor voedergrassen, witte en rode klaver en luzerne
  • IRS Instituut voor Rationele Suikerproductie, in Dinteloord voor suikerbieten en cichorei
  • NAK Services B.V. in Emmeloord voor aardappel

Voor het CGO aan overige landbouwgewassen kunt u voor nadere informatie terecht bij Jan Rinze van der Schoot j.r.vd.schoot@naktuinbouw.nl.

 

Resultaten wettelijk CGO

Nadat de resultaten van het CGO bekend zijn volgt de beslissing tot toelating of afwijzing van het ras. De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor de methode en de opzet van het onderzoek zoals deze beschreven zijn in de CGO-gewasprotocollen. 


Attentie: voor de toelating van een ras van een landbouwgewas is een vereiste dat het ras zowel het DUS-onderzoek als het CGO-onderzoek met een positief resultaat heeft doorlopen.

CGO t.b.v. de Aanbevelende Rassenlijst

Naast het wettelijk CGO (duur 2 jaar) ten behoeve van de toelating op de Nationale lijst wordt het CGO voor de meeste gewassen gevolgd door een extra groeicyclus (CGO duurt dan 3 jaar) ten behoeve van de Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen. Op basis van 3 jaar CGO besluit CSAR tot opname in de Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen. Deze lijst wordt jaarlijks door CSAR uitgegeven. Deze lijst kunt u vinden op de website van CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen).

Kosten: de kosten voor het extra CGO worden berekend op basis van nacalculatie door de uitvoerende instantie.

Formulieren voor CGO

De benodigde formulieren voor CGO kunt u terugvinden bij aanvraagformulieren en protocollen. Het aanvraagformulier is gekoppeld aan de TQ van het gewas. De uitvoerende instantie staat vermeld op het aanvraagformulier. Attentie: het aanvraagformulier en TQ CGO stuurt u naar de Raad voor plantenrassen met een kopie naar de uitvoerende instantie.
Aanvraagformulieren en protocollen