Uniformiteitseisen voor toelating biologische rassen van enkele groente- en landbouwgewassen aangepast

Vanaf 1 juli 2023 zijn in de EU twee nieuwe uitvoeringsrichtlijnen voor toelating van enkele biologisch geteelde rassen van landbouw- en groentegewassen in werking getreden. Daarmee wordt het mogelijk om biologische rassen van enkele groente- en landbouwgewassen met aangepaste uniformiteitseisen aan te melden voor toelating bij de Raad voor plantenrassen.

Uniformiteitseisen aangepast

Voor biologische rassen van een beperkt aantal groente- en akkerbouwgewassen gelden vanaf 1 juli 2023 voor enkele kenmerken minder strenge uniformiteitseisen. Voor groentegewassen gaat het vooralsnog alleen om koolrabi en wortel. Voor landbouwgewassen gaat het om gerst, mais, rogge en tarwe. 

 

De afwijkende uniformiteitseisen zijn ingevoerd met de inwerkingtreding van twee communautaire uitvoeringsrichtlijnen voor de toelating van biologisch geteelde rassen van landbouw- en groentegewassen (EU nr. 2022/1647 en EU nr. 2022/1648). Voor de genoemde gewassen zijn enkele specifieke kenmerken gedefinieerd die minder uniform mogen zijn. De minder strenge eisen gelden alleen voor toelating, de uniformiteitseisen voor kwekersrecht blijven ongewijzigd conform de huidige technische protocollen.

 

Een kweker/aanmelder kan een biologisch ras aanmelden voor toelating onder de volgende voorwaarden:

  1. de aanmelder dient een bewijs toe te voegen dat het ras biologisch wordt geproduceerd (bv. door een biologisch certificaat van Skal toe te voegen bij de aanmelding);
  2. de aanmelder dient op het aanmeldformulier te verklaren dat het om een biologisch ras gaat conform de EU Biologische Verordening nr. 2018/ 418 en;
  3. de aanmelder geeft op de TQ aan op welke kenmerken het ras minder uniform is.

 

De biologische aard van het ras zal in het NRR worden aangegeven.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door Naktuinbouw (of een ander EU-onderzoekstation) en gaat mee in de reguliere DUS-proef. Het betreft vooralsnog een experiment. Op basis van de evaluatie over enkele jaren zal worden besloten of er aanpassingen nodig zijn en of er uitbreiding komt naar andere kenmerken en gewassen.

Bekijk ook

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Aanleveren DUS-materiaal

Nieuwsbericht

Aanleveren DUS-materiaal

De afgelopen tijd is gebleken dat sommige bedrijven vanwege de natte periode die ons land de laatste tijd teistert, geen materiaal voor hun nationale aanvragen kunnen aanleveren.

De Raad voor plantenrassen vindt dit vervelend en snapt de impact hiervan.

Mocht dit ook voor uw aanvraag gelden, neem dan contact op met de Raad zodat we kunnen nagaan of we in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen.

Lees meer
Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

Nieuwsbericht

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

De Raad voor plantenrassen registreert de instandhouders van de rassen die zijn geregistreerd in het Nationale Rassenregister (NRR). De Raad is verantwoordelijk voor het up to date houden van het NRR. De gegevens rondom de instandhouding van een groenteras ontvangt de Raad van Naktuinbouw die deze controle uitvoert. 

Lees meer