Facturering onderzoekskosten bij intrekking gewijzigd

Vanaf 1 januari 2023 volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO die gehanteerd wordt voor de betaling van onderzoekskosten aan de Examination offices. 

Gewijzigde facturering bij een intrekking van een nationale aanvraag per 1 januari 2023

Bij intrekking van de nationale aanvraag voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland volgen wij deze werkwijze:

Voor 1e jaarsonderzoeken:

  • Intrekking voor of op de uiterste inleverdatum of voor of op de laatste dag van de inleverperiode: 25% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht;
  • Intrekking na de uiterste inleverdatum of na de laatste dag van de inleverperiode: 100% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht.

Voor 2e of 3e jaarsonderzoeken:

  • Intrekkingen gedaan langer dan 1 maand voor de uiterste inleverdatum: er worden geen kosten in rekening gebracht;
  • Intrekkingen gedaan binnen 1 maand voor de uiterste inleverdatum materiaal van dat gewas: 25% van de onderzoekskosten van het 2e of 3e jaar wordt in rekening gebracht;
  • Intrekkingen gedaan na de uiterste inleverdatum materiaal van dat gewas: 100% van de onderzoekskosten van het 2e of 3e jaar wordt in rekening gebracht.

Een uitzondering vormen de nationale aanvragen die door een buitenlands onderzoeksinstituut worden onderzocht. Bij intrekking van deze nationale aanvragen brengen wij de kosten in rekening die het buitenlands onderzoeksinstituut bij ons in rekening brengt.

Hiermee hanteren we een uniforme werkwijze

Wij zijn van mening dat het voor u als aanvrager hiermee duidelijk is welke kosten u kunt verwachten bij het intrekken van een nationale aanvraag.

Daarnaast zorgen we er zo ook voor dat de door Naktuinbouw gemaakte kosten ter voorbereiding voor het DUS-onderzoek worden vergoed.

Bekijk ook

Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Gazette van de Raad voor plantenrassen april 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen april 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Gazette van de Raad voor plantenrassen maart 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen maart 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer